Dina lungor i Hornstull, Stockholm

Den hållbara och attraktiva stadsmiljön är något som skapas och utvecklas genom de val vi gör varje dag. Så här är luftkvaliten där du.

Uppmätta värden presenteras i µg/m3

Luftpartiklar (PM10)

Kvävedioxid (NO2)

Svaveldioxid (SO2)

Ozon (O3)

Kolmonoxid (CO)

Lättflyktiga kolväten (VOC)

Detta kan du göra för att få lugna lungor:

{{firstAction.title}}

{{firstAction.text}}

{{secondAction.title}}

{{secondAction.text}}

{{thirdAction.title}}

{{thirdAction.text}}